Egzaminy Cambridge

Przy współpracy z Centrum Egzaminacyjnym Lang LTC organizujemy egzaminy dla dzieci i młodzieży.


1. YLE (Young Learners English Tests) 

 • testy przeznaczone dla dzieci w wieku 7-12 lat
 • trzy poziomy zaawansowania: YLE:
  • Starters,
  • YLE Movers,
  • YLE Flyers.
 • poziom językowy A1-A2 w skali Rady Europy
 • wyjątkowa formuła egzaminu uwzględniająca potrzeby i oczekiwania dzieci
 • YLE nie można nie zdać – test ma zachęcić do nauki
 • każde dziecko otrzymuje dyplom University of Cambridge ESOL Examinations


2. KET (Key English Test for Schools) i PET (Preliminary English Test for Schools)

 • testy przeznaczone dla młodzieży szkolnej
 • tematyka dostosowana do potrzeb i zainteresowań młodzieży
 • sprawdza umiejętność praktycznego posługiwania się językiem angielskim
 • składa się z części: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie
 • osoby, które zdadzą egzamin otrzymują dyplom University of Cambridge ESOL Examinations
 • możliwość zdawania egzaminu w formie komputerowej
 • KET for Schools – poziom językowy A2 w skali Rady Europy
 • PET for Schools  - poziom językowy B1 w skali Rady Europy


3. FCE - First Certificate in English for Schools

(egzamin tematycznie przystosowany do zainteresowań dzieci i młodzieży)
First Certificate in English
 • jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym.
 • FCE należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • FCE jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • FCE jest szeroko uznawany w handlu i w przemyśle na całym świecie.
 • FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
 • Przygotowanie do tego egzaminu wymaga ok. 600 - 650 godzin nauki języka angielskiego.
 • Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.
Egzamin składa się z 5 części (Papers):
 • Czytanie (Reading) (1 godz. 15 min)         
 • Pisanie (Writing) (1 godz. 30 min.)
 • Zastosowanie struktur językowych (English in Use) (1 godz. 15 min)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 40 min)             
 • Mówienie (Speaking) (ok. 14 min)