dzieci i młodzież

page-1_img-2


 

3-5 lat W PRZEDSZKOLU LUB U CIEBIE W DOMU

Maluchy uczą się tylko języka mówionego. Na zajęciach śpiewamy, gramy w gry, bawimy się używając języka angielskiego. Lektorzy uczą dzieci przy pomocy metody TPR ( metody reagowania całym ciałem- opisana poniżej ). Lekcje możemy zorganizowac w przedszkolu, do którego uczęszczają Państwa dzieci lub w domu dla grupy znajmoych maluchów. Lekcja trwa 30 minut. Koszt zajęć indywidualnych 50 zł, 2 dzieci - 35 zł za dziecko, 3 dzieci - 27 zł za dziecko

 

6-13 lat w TWOJEJ SZKOLE LUB U CIEBIE W DOMU

 

Dla dzieci ze szkół podstawowych oragnizujemy lekcje na terenie całej Warszawy w szkołach, do których uczęszczają dzieci ( sprawdź nasze lokalizacje ). Lektor odbiera dzieci ze świetlicy szkolnej i zabiera na zajęcia do sali, w której odbywa się lekcja. Zajęcia odbywają się przed lekcjami lub tuż po nich. Terminy zajęć zawsze są uzgodnione z rodzicami i dopasowane do plany szkolnego dzieci.

Zajęcia prowadzą doświadczeni lektorzy, współpracujący z naszą szkołą. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, na koniec każdego semestru otrzymują szczegółowe sprawozdanie z zakresu zrealizowanego materiału, ocenę postępów dziecka.

 

Zajęcia prowadzimy w oparciu o podręczniki wydawnictwa EXPRESS PUBLISHING, natomiast suplementem każdego kursu są gry ruchowe, planszowe, piosenki, taniec, ruch.

Na zajęciach z małymi dziećmi wykorzystujemy metodę TPR , jest to metoda reagowania całym ciałem. Metoda polega na uczeniu przez ruch. Metoda została opracowana przez profesora psychologii Uniwersytetu w Kalifornii Jamesa Ashera. Dziecko przyswaja nowe słownictwo i struktury językowe jednocześnie włączając całe ciało w ruch. Metoda realizuję potrzebę ruchu dziecka opierając się na jego reakcji motorycznej. Metoda TPR eliminuje znudzenie dzieci, pobudza pamięć motoryczną. Autor metody porównał ją do tego jak dzieci uczą się języka ojczystego, najpierw słuchają , później reagują swoim zachowaniem, ruchem, dopiero później zaczynają mówić, kiedy są już na to gotowe.

Ilość godzin w semestrze:

30 lekcji w semestrze x 45 min - najczęściej wybierany kurs przez rodziców

30 lekcji w semestrze x 60 min - intensywny

30 lekcji w semestrze x 90 min - bardzo intensywny

 

 

Na koniec kursu – dzieci otrzymują świadectwo ukończenia kursu a rodzice raport wraz  z zakresem materiału, który był zrealizowany podczas semestru oraz ocenę opisową postępów dziecka. Rodzice przez cały rok mają prawo wglądu do karty postępów swojego dziecka. Lektorzy prowadzą karty obecności. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach dziecko ma mozliwość odbycia bezpłatnych konsultacji z lektorem celem nadrobienia zaległości. Zajęcia odbywają się w małych grupach (3-10 osobowych).

 

Lekcje grupowe i indywidualne organizujemy w szkole Towojego dziecka i/lub  w domu Ucznia